POLITIKA POPUSTOV

nad 1.000 eur

3 %

nad 2.500 eur

4 %

nad 5.000 eur

5 %

nad 10.000 eur

7 %

nad 20.000 eur

10 %

nad 30.000 eur

15 %

zneski nakupov se za popust seštevajo. Navedeni zneski se ob popustu upoštevajo brez ddv in stroškov dostave.